Online kerkdiensten

Online kerkdiensten

Alle kerkdiensten in onze kerken zijn live (of achteraf via de pagina’s ‘YouTube video’s’ en ‘FaceBook filmpjes’) te beluisteren of te bekijken.

Kies een kerk om te luisteren of kijken:
Westerkerk (via Kerkomroep.nl) of via Facebook. Voor het kijken via Facebook is geen account vereist. Vanaf 24 mei 2020 is de dienst niet meer via Facebook maar via YouTube te bekijken.
Broederkerk
Open Hof

Indien u geen geluid hoort check dan of de boxen aanstaan c.q. aangesloten zijn of dat de luidspreker(s) niet gedempt zijn.