Contactgegevens

Wijkpredikant: ds. Wilbert Dekker.
Adres: Dr. Kolfflaan 40.
Postcode: 8264 DT Kampen.
Telefoon: 038 – 332 1611 b.g.g. 06-4555 6870.
Mailen wijkpredikant klik hier.

Adres kerk: Wilhelminalaan 97.
Postcode: 8262 DC Kampen.
Telefoon: 038-3314339
De Westerkerk staat in de wijk Brunnepe

Mailen coördinator van de Westerkerk ivm verloren/gevonden voorwerpen, klik hier
Mailen ivm klachten en/of beheerszaken mbt de Westerkerk (huur, zalen, kerk(-gebruik)), klik hier
Mailen beheerder website, klik hier

Berichten voor de beamer: donderdag voor 20.00 uur klik hier
Berichten voor de zondagsbrief: donderdag voor 20.00 uur klik hier
Opgave voor de agenda in het kerkblad Mozaïek: klik hier

Voor vragen over het lidmaatschap of de ledenadministratie (bijv. bij inschrijving, verhuizing, geboorte of opzegging), neem contact op met het Kerkelijke Bureau:
– Voor Gereformeerde leden klik hier
– Voor Hervormde leden klik hier

Klik hier voor meer informatie over vertrouwenspersonen bij ongewenst grensoverschrijdend gedrag inzake pastorale en kerkelijke gezagsrelaties. Vertrouwenspersonen

Recente berichten