Nieuws

Update 7 augustus 2020:

Kerkdiensten weer live te bezoeken
Afgelopen zondag hebben we een test gedraaid met corona proof kerkdiensten organiseren met bezoekers. Het papieren plan bleek in de praktijk goed te werken, met hier en daar een paar kleine verbeterpunten. Deze hebben we inmiddels doorgevoerd en worden a.s. zondag toegepast. Op zondag 9 augustus willen we met een grotere groep bezoekers de werkwijze testen en vanaf zondag 16 augustus kan de maximale corona bezetting (84 bezoekers) benut worden. Deze maximale bezetting is maar zo’n 15% van de bezetting die we voor Corona gewend waren. Om die reden zullen we zowel de Online aanwezigen en de gemeenteleden die in de kerk zijn “aanspreken” maar zal de inmiddels bekende vorm (kortere dienst, minder liederen) gehandhaafd blijven.

De diensten kunnen bezocht worden met inachtneming van de onderstaande richtlijnen:

 • Alleen de ingang aan de Wilhelminalaan zijde van de Westerkerk is open.
 • Er wordt continue minimaal 1,5 meter afstand gehouden tot mensen die niet tot het eigen huishouden behoren.
 • Er wordt alleen gezongen door de dienstdoende zanger en/of zangeres. Gemeentezang is voorlopig nog niet aan de orde. Als Westerkerk zijn we liever te voorzichtig dan te vooruitstrevend. De ventilatie, luchtcirculatie en afzuiging in de Westerkerk is niet optimaal waardoor samenzang op dit moment een te groot risico vormt. Wel is het toegestaan om het Onze Vader pratend mee te bidden.
 • De kosters en stewards zullen de plek aanwijzen en bij het einde van de dienst wordt een ieder op aanwijzen van hen naar de uitgang begeleid.
 • De garderobe kan niet gebruikt worden. Probeer toiletbezoek in de kerk te vermijden. Uiteraard is er een toilet beschikbaar indien nodig.
 • Er is geen koffie drinken en een ieder wordt verzocht om bij het verlaten van de kerk groepsvorming te voorkomen.
 • Bij Corona klachten / symptomen wordt de kerkdienst niet bezocht.

De komende weken zal er nog geen kinderkerk, tienerkerk en oppas zijn. Na een aantal zondagen evalueren we alles. Uiteraard willen we het liefst alle doelgroepen weer in de kerk uitnodigen, dit vergt ook veel praktische voorbereiding en menskracht.

Aanmeldprocedure
Wanneer je aanwezig wilt zijn tijdens de zondagochtend diensten vanaf 9 augustus, dien je je aan te melden met de Scipio App via je smartphone. Het is ook mogelijk om je gezinsleden aan te melden.
Deze app download je in de App Store of Play Store. Vervolgens open je de app en maak je een account aan. In het veld e-mailadres vul je het e-mailadres in waarmee je geregistreerd staat bij het kerkelijk bureau. Is jouw e-mailadres nog niet bekend bij het kerkelijk bureau of lukt het aanmelden niet, stuur dan een e-mail naar: aanmelden@westerkerk.nl.
Wanneer je ingelogd bent kom je in de omgeving van de Westerkerk en kun je je aanmelden voor de kerkdiensten, wel geldt vol=vol. Voor een uitgebreide installatie instructie zie de aparte bijlage of zie: https://www.hagru.nl/helpdesk/artikel/aan-de-slag-met-de-scipio-app/. Ook zijn er door de app bouwer veel gestelde vragen opgesteld, zie: https://www.scipio-app.nl/gebruik-gebruikers/.

Wij vragen dringend om zoveel mogelijk je aanwezigheid aan te geven via de Scipio App. Mocht dit niet lukken, dan is aanmelden mogelijk via: aanmelden@westerkerk.nl.

Als kerkenraad zijn we verheugd dat we op deze manier weer kunnen samenkomen als gemeente. Uiteraard zullen we de komende weken alles goed evalueren, eventuele aanpassing in richtlijnen goed in de gaten houden en als de situatie het toelaat ook verdere mogelijkheden inpassen tijdens de diensten.
Medio september zullen we met een update komen vanuit de Kerkenraad, waarbij we ook zullen communiceren over het inhalen van de doopdiensten en de belijdenisdienst (alles uiteraard onder het voorbehoud dat kerkdiensten gegeven de situatie die zich dan in Nederland voordoet het toelaat).

Namens de Kerkenraad,
Jan-Willem Prins


Update 22 mei 2020:

Verbeterde manier van uitzenden Online Diensten
Sinds medio maart, nadat we niet meer bij elkaar konden komen in de Westerkerk, hebben we de diensten online uitgezonden via Facebook vanaf een mobiele telefoon. Dit kon snel geregeld worden en daardoor konden honderden gemeenteleden de diensten online meebeleven.
Zoals vorige week woensdag na de vesper aangegeven hebben we de afgelopen periode gebruikt om te onderzoeken of we online diensten voor grote groepen kunnen registreren met behoud van beeld & geluid kwaliteit. En dat is gelukt! Vanaf komende zondag (24 mei) zullen we de diensten online uitzenden via YouTube. De link naar de pagina is: www.youtube.com/c/westerkerkkampen
Abonneer je op dit YouTube kanaal. Zodra we 30 dagen live zijn en meer dan 100 abonnees hebben, hebben we nog meer rechten om het makkelijker en beter aan te kunnen bieden.
Uiteraard zal deze link ook op Facebook geplaatst worden. Tijdens de vesper van afgelopen woensdag en de dienst op Hemelvaartsdag hebben we deze nieuwe manier van registreren en uitzenden getest en die resultaten waren veelbelovend.
Ik hoop dat we op deze manier de diensten in de Westerkerk nog dichter bij u kunnen brengen met beter beeld en geluid!


Update 3 april 2020:

Kerkdiensten komende periode
Deze week is bekend gemaakt dat de huidige maatregelen verlengd worden tot in ieder geval eind april. Dit betekent dat samenkomsten ook in april niet tot de mogelijkheden behoren. Voor ons als Westerkerk betekent dit dat we doorgaan met de ingeslagen weg van online diensten, vespers en de dagelijkse podcast God in het midden van Wilbert.
Over de zondag diensten het volgende:

 • Morgendiensten
  Voor de morgendiensten geldt dat we de opzet van de afgelopen weken blijven hanteren. We hebben het aantal aanwezigen al geminimaliseerd, toch merkten we dat het een uitdaging is om ons aan alle maatregelen (waaronder 1,5 meter afstand) te houden. Om die reden willen we het aantal aanwezigen verder minimaliseren en alleen mensen die een taak hebben aanwezig te laten zijn. Dat betekent 1 lid van de commissie Beeld en Geluid (hierdoor is er geen PowerPoint presentatie meer te zien op Kerk TV, deze is wel te downloaden van de website) en daarnaast is de aanwezigheid van een diaken ook niet nodig.
 • Middagdiensten
  We merkten dat de online ochtend en middag diensten wel heel veel op elkaar gingen lijken. Daarnaast is het zo dat een ieder op zondag nu als het ware een huisdienst heeft en we missen natuurlijk ook de zichtbare aanwezigheid van alle gemeenteleden. Om deze punten te combineren hebben we het concept “huisdienst” uitgewerkt. Dit betekent dat we een film maken als zondagmiddag dienst met bijdragen vanuit verschillende huiskamers. Denk hierbij aan zang/muziek, voorlezen van het Schriftgedeelte, het uitspreken van een gebed. Feike en Wilbert zullen vanuit hun huis de preek opnemen en de dienst verder aan elkaar praten. Dit wordt allemaal aan elkaar gemonteerd en uitgezonden om 17:00 uur op Kerk TV, kerkradio, kerkomroep.nl en Facebook live.

Voor a.s. zondagmiddag is de dienst inmiddels voorbereid. Diverse gemeenteleden hebben een filmpje opgenomen van een lied, gebed of Schriftlezing en via WhatsApp ingestuurd. Voor de komende zondagen geldt dat we graag gebruik maken van individuen/gezinnen die ene bijdrage aan deze huisdiensten kunnen geven. Ouderling Kees Pruim is bereid gevonden om vraag en aanbod te coördineren, hij zal dit met onze predikanten per middagdienst afstemmen. Je kunt hem bereiken via: 56chpruim@gmail.com of 06-52462766.

Praktische hulp

Graag verwijs ik bij deze ook naar de mogelijkheden om praktische hulp te verlenen in deze Coronacrisis. Graag willen de komende weken onze oudere gemeenteleden in het zonnetje zetten. Boud ouderling Karel Vinke (06-14649809 of kj.vinke@home.nl) kun je een setje van 5 namen + adressen opvragen. Bij deze mensen kun je dan een leuke attentie bezorgen. Denk aan zelf gemaakte kaarten, tekeningen, iets lekkers etc. We hebben ongeveer 250 adressen, dus genoeg te doen! Let op bij voorkeur niet persoonlijk overhandigen maar aan de deur hangen / door de brievenbus doen en doe dit ook niet als je verkouden bent en/of huisgenoten hebt die koorts of luchtweg klachten hebben.

Daarnaast is er bij de kerkenraad vanuit zorginstellingen en via andere kanalen gevraagd naar hulp bij het doen van boodschappen. Wil je hierbij ondersteunen neem dan contact op met diaken Aico van Grafhorst via vangrafhorst@hetnotarieel.nl.

Tot zover deze update. Ik wens jullie in alles kracht en wijsheid van God toe voor de komende periode.

Groet namens de kerkenraad van de Westerkerk Kampen,
Jan-Willem Prins


18 maart 2020:

Zondagse diensten
Vorige week hebben we in allerijl de zondag diensten voorbereid.
Overall zijn we blij dat op deze manier en in deze uitzonderlijke tijd de
diensten door kunnen gaan.

We hebben in relatief wat meer rust de eerste diensten geëvalueerd
en de volgende aanpassingen afgesproken:

  • We beperken de aanwezigen tot een absoluut minimum. Dat betekent dat vanaf a.s. zondag alleen de 1e ouderling en 1e diaken aanwezig zijn. Daarnaast uiteraard de predikant, organist en 1 of hooguit 2 mensen van de beeld en geluid commissie.
  • Om het zingen zo goed mogelijk uit te voeren en thuis over te laten komen zorgen we voor begeleiding door 1 zanger / zangeres uit de gemeente, zoals we gewend zijn voor de ochtend diensten.
  • We verbeteren de beeldregistratie zodat, met name tijdens de preek, de predikant goed zichtbaar is. Omdat we merken dat de servers van kerkomroep overbelast waren, zenden we alle diensten en vespers ook uit via facebook live. Check hiervoor onze facebook pagina: https://www.facebook.com/Westerkerk-Kampen-537506059600658/

Vespers op woensdagavond
Vanaf woensdagavond 18 maart organiseren we wekelijks een vesper.
Hiervoor gelden de volgende zaken:

  • Ds. Wilbert Dekker en Ds. Feike Verboom leiden per toerbeurt deze vespers, er is geen vertegenwoordiging van kerkenraad aanwezig. Wel een organist, zanger(es) en beeld & geluid medewerker.
  • De vesper wordt via alle kanalen uitgezonden, er is geen PowerPoint presentatie.
  • We willen zo concreet mogelijk voorbede doen voor de wereld, Kampen, onze gemeente en persoonlijke omstandigheden. Mocht je concrete gebedspunten hebben, mail die dan via de contactgegevens op deze site.

Contact met ouderen (80+)
We willen graag met enige regelmaat actief contact onderhouden met onze 80+ gemeente leden. Als er praktische hulp nodig is vanuit de gemeente zullen we dat delen via deze website en Facebook.

Overige zaken

We hopen en vertrouwen erop dat we op deze wijze onze rol als kerk
en betrokken gemeente, ondanks alle beperkingen, kunnen blijven vervullen.
Bovenal hoop ik dat de leegte van het missen van de onderlinge contacten en samenkomsten wordt opgevuld door de aanwezigheid van God die niet aan plaats, tijd en omstandigheden is gebonden.

Ik wens jullie in alle omstandigheden en verantwoordelijkheden, Gods kracht en wijsheid toe voor de komende tijd.

Groet namens de kerkenraad van de Westerkerk Kampen,
Jan-Willem Prins