Nieuws

Zondagse diensten
Vorige week hebben we in allerijl de zondag diensten voorbereid.
Overall zijn we blij dat op deze manier en in deze uitzonderlijke tijd de
diensten door kunnen gaan.

We hebben in relatief wat meer rust de eerste diensten geëvalueerd
en de volgende aanpassingen afgesproken:

  • We beperken de aanwezigen tot een absoluut minimum. Dat betekent dat vanaf a.s. zondag alleen de 1e ouderling en 1e diaken aanwezig zijn. Daarnaast uiteraard de predikant, organist en 1 of hooguit 2 mensen van de beeld & geluid commissie.
  • Om het zingen zo goed mogelijk uit te voeren en thuis over te laten komen zorgen we voor begeleiding door 1 zanger / zangeres uit de gemeente, zoals we gewend zijn voor de ochtend diensten.
  • We verbeteren de beeldregistratie zodat, met name tijdens de preek, de predikant goed zichtbaar is. Omdat we merken dat de servers van kerkomroep overbelast waren, zenden we alle diensten en vespers ook uit via facebook live. Check hiervoor onze facebook pagina: https://www.facebook.com/Westerkerk-Kampen-537506059600658/

Vespers op woensdagavond
Vanaf woensdagavond 18 maart organiseren we wekelijks een vesper.
Hiervoor gelden de volgende zaken:

  • Ds. Wilbert Dekker en Ds. Feike Verboom leiden per toerbeurt deze vespers, er is geen vertegenwoordiging van kerkenraad aanwezig. Wel een organist, zanger(es) en beeld & geluid medewerker.
  • De vesper wordt via alle kanalen uitgezonden, er is geen PowerPoint presentatie.
  • We willen zo concreet mogelijk voorbede doen voor de wereld, Kampen, onze gemeente en persoonlijke omstandigheden. Mocht je concrete gebedspunten hebben, mail die dan via de contactgegevens op deze site.

Contact met ouderen (80+)
We willen graag met enige regelmaat actief contact onderhouden met onze 80+ gemeente leden. Als er praktische hulp nodig is vanuit de gemeente zullen we dat delen via deze website en Facebook.

Overige zaken

We hopen en vertrouwen erop dat we op deze wijze onze rol als kerk
en betrokken gemeente, ondanks alle beperkingen, kunnen blijven vervullen.
Bovenal hoop ik dat de leegte van het missen van de onderlinge contacten en samenkomsten wordt opgevuld door de aanwezigheid van God die niet aan plaats, tijd en omstandigheden is gebonden.

Ik wens jullie in alle omstandigheden en verantwoordelijkheden, Gods kracht en wijsheid toe voor de komende tijd.

Groet namens de kerkenraad van de Westerkerk Kampen,
Jan-Willem Prins