Keuze kerkgebouw

Informatie-overzicht inzake de totstandkoming van de gefedereerde wijkgemeenten HG en GK.

18-12-2015 Klik hier voor informatie over definitief besluit inzake keuze kerkgebouwen. Keuze gebouwen
26-11-2015
Klik hier om de voorgenomen besluiten inzake kerkgebouwen te lezen.

18-10-2015:
Kerkenraad kiest voor de Westerkerk
De Stuurgroep Toekomst Kerkgebouwen heeft de wijkkerkenraden van Wijk A en van de wijk Westerkerk gevraagd samen een keuze voor een kerkgebouw te maken. Deze keuze moest vòòr 13 oktober kenbaar worden gemaakt. Beide wijkkerkenraden hebben afzonderlijk van elkaar vergaderd en zijn tot een eensluidende voorkeur gekomen.

De wijkkerkenraden van Wijk A en wijk Westerkerk hebben laten weten dat zij gezamenlijk tot een eerste keuze onder voorwaarden gekomen zijn voor één kerkgebouw op termijn. Vanuit de visie dat we als wijkkerken samen kerk willen zijn in de wijk, en vanuit de wijk voor geheel Kampen zijn wij van mening dat de Westerkerk daar het meest geschikte kerkgebouw bij kan worden.

Na de ochtenddienst op zondag 18 oktober is deze keuze toegelicht door de voorzitster van de kerkenraad, Etty Rens. Ook is toen een brief aan de gemeente uitgereikt waarin de keuze en de voorwaarden zijn verwoord. Deze gemeentebrief vindt u hieronder.

Klik hier voor de “Brief inzake keuze kerkgebouw”

Wat is nu het vervolg?

Korte termijn
• De stuurgroep zal de verschillende voorkeuren van de diverse wijkgemeentes ordenen tot een breed voorstel en dat de beide Algemene Kerkenraden aanbieden.
• Op 28 oktober zal door de stuurgroep een gemeenteavond worden gehouden voor alle gemeenteleden van Hervormd Kampen en de Gereformeerde Kerk van Kampen waarin zij haar voorstel zal toelichten.
• Daarna gaan eerst de afzonderlijke Algemene Kerkenraden een keuze bepalen, die aan de gecombineerde Algemene Kerkenraad (hervormd en gereformeerd) zal worden aangeboden.
• Deze combi-Algemene Kerkenraad zal vervolgens hierover een definitief besluit nemen.
• Op 26 november a.s. zal dit finale besluit op een grote gemeenteavond worden meegedeeld en toegelicht.

Lange termijn
• Dit besluit zal op zijn vroegst pas in de zomer van 2016 kunnen worden gerealiseerd.
• Wij willen als Westerkerk – volgens een zgn. stappenplan – het komende jaar met wijk A nog meer gaan samenwerken, om elkaar beter te leren kennen en naar elkaar toe te groeien.
• Uitwerken van de voorwaarden van de aanpassingen aan kerk en nevenruimten.

6-3-2015:
Klik hier voor het “Plan van Aanpak”
Klik hier voor de “Opdracht aan werkgroep”
Klik hier voor de “Planning”

2-10-2014:
Klik hier voor het bericht van de AK m.b.t. kerkgebouwen

Recente berichten