Welkom

Welkom op de website van de Westerkerk, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Kampen. Hier vindt u belangrijke informatie over de diensten in onze (wijk)gemeente. Neem bij vragen gerust contact op – kijk daarvoor onder contactgegevens.

Belangrijke informatie omtrent de kerkdiensten van de Westerkerk
De ontwikkelingen van (maatregelen tegen) het coronavirus volgen zich snel op. Vanuit de algemene maatregelen van het RIVM en PKN Nederland hebben we als kerkenraad een aantal besluiten genomen. Als Kerkenraad zijn twee zaken leidend geweest in alle besluitvormingen:

 1. De verantwoordelijkheid die wij allen en wij ook als gemeente hebben om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen.
 2. Zoeken naar mogelijkheden om lofzang, verkondiging, gebed door te laten gaan, juist in deze wereld in nood.

Vanuit deze zaken hebben we als Kerkenraad de volgende besluiten genomen:

Allereerst met betrekking tot voorkoming van verspreiding van het virus:

 • Alle samenkomsten en diensten worden tot eind maart geannuleerd. Voor de zondagse diensten willen we via de technische mogelijkheden zoveel mogelijk mensen bereiken. Het belangrijkste is dat we er zijn, dat hoort bij onze priesterlijke taak als kerk. We willen de aanwezigheid van mensen in de zondagse diensten echt tot een absoluut minimum beperken. Alleen mensen “in functie” zijn welkom in de diensten op de zondagen.
 • Al het bezoekwerk wordt tot eind maart stopgezet. Uiteraard stimuleren we om contact met de gemeente in stand te houden d.m.v. bellen, facetime en skype indien mogelijk.

Wat kunnen we (aanvullend) juist wel doen in deze tijd als gemeente:

 • We hebben versneld de website www.westerkerkkampen.nl gelanceerd. Via deze website wordt u doorverwezen naar de oude GKKampen site. Via deze website zullen we actief communiceren over nieuwe ontwikkelingen, maatregelen maar ook over concrete acties vanuit onze wijkgemeente. Vanaf vandaag vindt u de meest actuele info op www.westerkerkkampen.nl.
 • 1 keer in de week (woensdagavond om 19:30 uur) organiseren we een bidstond / vesper die ook via KerkTV, kerkomroep en kerkradio wordt uitgezonden. Uiteraard zullen we nieuwe ontwikkelingen en maatregelen dan aankondigen maar veel belangrijker is om zo concreet mogelijk de gebeden en de lofzang gaande te houden. Denk aan bidden voor mensen die op welke wijze dan ook getroffen zijn door het coronavirus, het opdragen van onze gemeente en de wereld in het gebed etc. Tijdens deze vespers gaat een van onze predikanten voor, is er 1 afgevaardigde vanuit de kerkenraad en zijn er 1 of 2 mensen van de commissie Beeld en Geluid aanwezig.
 • Voor onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder geldt dat we, in afstemming met de ouderlingen Ouderenpastoraat, twee keer per week telefonisch contact met hen op willen nemen om zo te kunnen inventariseren wat de ontwikkelingen zijn bij deze mensen. Zowel zaken m.b.t. de gezondheid, maar ook bijvoorbeeld zorg voor boodschappen en andere issues die juist voor deze doelgroep zo van belang zijn. Het kan zijn dat we aanvullend hulp hierbij nodig hebben vanuit de kerkenraad en gemeenteleden. We zullen de organisatie hiervan de komende dagen optuigen.
 • Graag willen we ook actief bereikbaar zijn voor mensen die geestelijke of praktische ondersteuning nodig hebben. Via de bovengenoemde website zullen we de namen en telefoonnummers van onze predikanten publiceren om contact te zoeken bij ziekte van iemand zelf c.q. familie leden en bij vragen over pastorale zorg.  Voor praktische ondersteuning kan gebeld worden met de scriba en de voorzitter van de kerkenraad. Deze gegevens vindt u op de contactpagina.

Wij willen op deze manier als kerk aanwezig zijn in deze wereld, in navolging van Jezus Christus, die er was in de hof van Gethsemane en aan het kruis op Golgotha. In Zijn hand zijn we geborgen!

Collecteren in de komende weken
Vanaf heden (14-03-2020) is het mogelijk om tijdens de collecte een digitale gave te doen via je smartphone. Hiervoor is de Givt-app nodig; je voert na het downloaden je e-mailadres in en kunt gelijk beginnen met geven. Verdere registratie kan je op een later moment afronden. Je download de app via: www.givtapp.net/download of zoekt hem op in de app store op jouw smartphone.

Als Protestantse Gemeente Kampen waren wij reeds van plan dit collectemiddel toe te voegen naast de gebruikelijke collectebonnen en het contante geld.
Vanwege het coronavirus en de consequenties die dit heeft voor onze kerkdiensten, is besloten deze nieuwe manier van collecteren versneld in te voeren, zodat je toch eenvoudig jouw gave kunt geven. Voor kerk en diaconie is de collecte namelijk een belangrijke bron van inkomsten.

Hoe werkt het?

 1. Download de Givt-app op www.givtapp.net/download
 2. Voer je e-mailadres in als je app hebt geopend
 3. Je kunt nu meteen je eerste gift geven
 4. Rond je registratie meteen of later af

Je kunt geven aan de collecte tot en met de zaterdag na afloop van de kerkdienst. Je gift is anoniem: de kerk ziet niet hoeveel je geeft.

Op dit moment is het op twee manieren mogelijk om aan een collecte mee te doen: de collecte kiezen uit een lijst of een QR-code scannen.

Kiezen uit een lijst:

 1. Kies het bedrag dat u wilt geven
 2. Kies voor ‘Volgende’
 3. Kies voor het geven aan een doel uit de lijst (bijv. Westerkerk Kampen)
 4. Selecteer het doel waaraan u wilt geven en kies voor ‘Geven’… Je Givt is gelukt!

QR-code:

 1. Kies het bedrag dat u wilt geven
 2. Kies voor ‘Volgende’
 3. Kies voor geven met een QR-code
 4. Nu goed mikken, richt de camera op de QR-code en… Gelukt!

Uiteraard is het ook mogelijk om een overschrijving te doen op de bankrekening van de kerk of diaconie. Inden je niet werkt met bankoverschrijving of de Givt-app, het verzoek om de gaven op te sparen en deze in de collectezak te stoppen wanneer de kerkdiensten weer vrij toegankelijk zijn.

Handleiding Givt-app: https://www.givtapp.net/downloads/Begeleiding%20gebruik%20Givt-app.pdf
Instructievideo Givt-app: https://www.youtube.com/watch?v=toXf4Fd1yP4