Welkom

Welkom op de website van de Westerkerk, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Kampen. Hier vindt u belangrijke informatie over de diensten in onze (wijk)gemeente.

De kerkdiensten van de Westerkerk

De kerkdiensten kunnen niet ‘gewoon’ doorgaan, om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Toch willen we als gemeente zoeken naar mogelijkheden om God te loven, over God te vertellen en te bidden, juist in deze wereld in nood.

Daarvoor wordt er elke zondagmorgen om 9.30 uur een dienst in de Westerkerk gehouden en via internet live uitgezonden. Er zijn zo weinig mogelijk personen aanwezig (predikant, een of twee muzikanten, koster, iemand van de techniek). Ook om 17.00 uur ’s middags is er een dienst die wordt uitgezonden.

Om contact te houden (video)bellen we mensen of sturen we een bericht, dus het bezoekwerk wordt tijdelijk stopgezet. Maar we blijven zorgen voor de mensen die onze aandacht nodig hebben. Als u ook behoefte hebt aan een luisterend oor of iemand die voor u bidt: laat het ons weten.

Wat gebeurt er nog meer?

  • Hier op westerkerkkampen.nl is informatie te vinden. Is er iets dat je wilt weten, maar je kunt het niet vinden? Neem gerust contact op (kijk bij contactgegevens). Op deze website zijn ook de diensten en ‘God in het midden’ terug te kijken. Dit is een korte dagelijkse bemoediging van ds. Dekker die om 12.00 live via Facebook wordt uitgezonden.
  • In de Stille Week wordt er elke werkdag om 19.30 uur een vesper gehouden. Die wordt uitgezonden via KerkTV, Facebook, kerkomroep.nl en de kerkradio. In elke viering bidden we voor mensen die te maken hebben met het coronavirus, de gemeente, de mensen om ons heen en de wereld. Ook voor de vespers zijn zo weinig mogelijk mensen aanwezig in de kerk.
  • Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden minimaal twee keer per week gebeld door een ouderling. Zo houden we contact en kunnen we hulp bieden als dat nodig blijkt te zijn.
  • De gegevens van de predikanten staan op de contactpagina, voor mensen die steun nodig hebben. Neem gerust contact op, zij zijn er voor u! Voor praktische ondersteuning kan gebeld worden met de scriba en de voorzitter van de kerkenraad. De gegevens zijn ook op de contactpagina te vinden.

Wij willen op deze manier als kerk aanwezig zijn in deze wereld, in navolging van Jezus Christus, die er was in de Hof van Getsemane en aan het kruis op Golgota. In Zijn hand zijn we geborgen!

De collecte

Givt-app

Voor wie graag wat wil geven aan de collectes, is dit mogelijk via je smartphone. Hiervoor is de Givt-app nodig.

Het werkt als volgt:
Download de Givt-app op www.givtapp.net/download of via de Apple store of Google Play.

  1. Voer je e-mailadres in als je app hebt geopend.
  2. Je kunt nu meteen je eerste gift geven (het is mogelijk om een 2e of 3e collecte toe te voegen). Geven kan d.m.v. een QR-code of door de kerk uit een lijst te selecteren.
  3. Rond je registratie meteen of later af.

Je kunt geven aan de collecte tot en met de zaterdag na afloop van de kerkdienst. De QR-code van de Westerkerk staat hieronder:
QR-code collecte Westerkerk Kampen

Een duidelijke handleiding en meer informatie is te vinden op: www.givtapp.net.

Bankoverschrijving

Voor het overmaken van uw collectegeld bevelen wij de Givt-app van harte aan. Mocht dit niet uw voorkeur hebben, dan mag u uw collectegeld uiteraard overmaken op de daarvoor bestemde rekeningnummers. Hieronder staan ze op een rij.

1e collecte Diakonie Protestantse Gemeente Kampen NL40RABO0304599026
2e collecte CvK Protestantse Gemeente Kampen NL94RABO0373723261
Overig Zendingscommissie PG Kampen NL32RABO0373723504
Wijkkas Westerkerk NL87RABO0373741332