Contactgegevens

Adres kerk

Wilhelminalaan 97
8262 DC   Kampen
Telefoon: 038 – 331 4339
De Westerkerk staat in de wijk Brunnepe.

Predikant

ds. Wilbert Dekker
Dr. Kolfflaan 40
8264 DT   Kampen
Telefoon: 038 – 332 1611 b.g.g. 06-4555 6870
Stuur een e-mail

Voorzitter kerkenraad

Jan-Willem Prins
Telefoon: 06-1479 0085
Stuur een e-mail

Scriba

Henk-Jan Benedick
Stuur een e-mail

Overige contactgegevens

Mailen coördinator van de Westerkerk i.v.m. verloren/gevonden voorwerpen, klik hier.
Mailen i.v.m. klachten en/of beheerszaken m.b.t. de Westerkerk (huur, zalen, kerk(-gebruik)), klik hier.

Berichten voor de beamer: donderdag voor 20.00 uur klik hier.
Berichten voor de zondagsbrief: woensdag voor 20.00 uur klik hier.
Opgave voor de agenda in het kerkblad Mozaïek: klik hier.

Voor vragen over het lidmaatschap of de ledenadministratie (bijv. bij inschrijving, verhuizing, geboorte of opzegging), neem contact op met het Kerkelijke Bureau, klik daarvoor hier (dit is het kerkelijk bureau voor de PGK).